5 πρωτότυποι πολύχρωμοι χάρτες που δείχνουν διαφορετικές όψεις της γης

Η Peter Atwood επιχείρησε να αποτυπώσει τον πλανήτη με 5 διαφορετικούς τρόπους και σε 5 διαφορετικά χρώματα και το αποτέλεσμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε τις πόλεις, στην δεύτερη το οδικό δίκτυο, στην τρίτη το σιδηροδρομικό δίκτυο, στην τέταρτη τα αεροδρόμια και στην πέμπτη τα λιμάνια.