Ξεκινά η Σκακιστική Ακαδημία του ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ Παπάγου

Ο Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ξεκινά τη λειτουργία της Σκακιστικής του Ακαδημίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Χώρος Προπονήσεων: Αναστάσεως 90 Παπάγος (Κτήριο Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Πρώην Δημαρχείο – Υπόγειο-1).

Έναρξη Εγγραφών και ελαφράς προπόνησης: Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, από 17.00 έως 21.30.

Διαβάστε αναλυτικά τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εδώ ή απευθυνθείτε στο panioan@otenet.gr.

Ενημέρωση:

Μέχρι να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, δηλαδή μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, τα μαθήματα θα είναι αφενός μεν αναγνωριστικά για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων και εν γένει δυναμικότητας του κάθε παιδιού, αφετέρου δε μαθήματα προετοιμασίας και ομαλής εντάξεως των μαθητών στο τελικό Τμήμα τους.

Τα μαθήματα αυτά θα περιλαμβάνουν: παρτίδες, αναλύσεις παρτίδων, ασκήσεις, προκαταρκτικά μαθήματα σε νέους αρχαρίους (μόνο για το Τμήμα των Αρχαρίων), περιλήψεις διαφόρων αντικειμένων για τους ημιπροχωρημένους και προχωρημένους, επιπλέον δε, σε κάποια απ’ αυτά, θα περιλαμβάνεται και δοκιμασία κατατάξεως (βλ. παρακάτω στην παράγραφο «Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Φοιτήσεως σε κάθε Τμήμα»).

Όσοι εξ αυτών που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου επιθυμούν, μπορούν – θα λέγαμε επιβάλλεται – να φέρουν παρτιδόφυλλα παρτίδων τους για ανάλυση.