Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί ο Απολογισμός των Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και η Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη, σύμφωνα με τα άρθρα 217 του Ν. 3463/2006 και 77 του Ν. 3852/2010.