Σχεδόν 180.000 κατοικίες κενές στην Αθήνα, μόλις 12.000 είναι στο Airbnb

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κτιρίων του 2011, για την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών υπάρχουν 640.000 κατοικίες. Πόσες από αυτές κατεγράφησαν ως κενές; Περίπου 176.000.

Και πρόκειται µόνο για κατοικίες -όχι για γραφεία και άλλα ακίνητα- που ανακαινίστηκαν για να γίνουν τουριστικά καταλύµατα. Και πόσες από αυτές αξιοποιούνται ως καταλύµατα Airbnb; Έφτασαν τις 9.500 στον ∆ήµο Αθηναίων µέσα στο 2018, πριν µειωθούν στις 8.000 µετά την εφαρµογή των φορολογικών µέτρων και παραµένουν λίγο κάτω από τις 12.000 έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές.

Ως εκ τούτου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεν δικαιολογείται το µένος κατά των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης. Με δεδοµένο όµως αφενός ότι ολόκληρες συνοικίες απέκτησαν ξανά ζωή και αφετέρου ότι τα καταλύµατα Airbnb δεν αποτελούν παρά κλάσµα του συνολικού αποθέµατος ακινήτων, τι τροφοδοτεί το µένος αυτό κατά των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων;

Πηγή: Έθνος