Δύο νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Όπως είχαμε αποκαλύψει πριν λίγο καιρό με ρεπορτάζ, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού όρισε επίσημα χθες δύο νέους Αντιδημάρχους.

Στην Απόφαση Δημάρχου Νο. 68 που δημοσιεύθηκε στη Διάυγεια με τίτλο “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1924/2019 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στον «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων”, διαβάζουμε ότι ο Μιχάλης Υφαντής είναι πλέον ο νέος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και ο Χρήστος Πετράκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.

Θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί ο νέος νόμος 4647 που δημοσιεύθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και καθιστά πλέον δυνατόν να ορίζονται άμισθοι Αντιδήμαρχοι «σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων». Οι Αντιδήμαρχοι αυτοί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47, «δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής».