Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2020.

2. Ενημέρωση – Συζήτηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Υμηττού.