Απάντηση Δήμου στην Καθημερινή: Αυστηρή τήρηση μέτρων σε σχολικό συγκρότημα

Απάντηση έστειλε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού στο πρόσφατο δημοσίευμα της Καθημερινής με τίτλο “Στον Χολαργό αναζητείται σχολική στέγη“.

Στην απάντηση αναφέρεται ότι “έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν γίνει όλες οι παρεμβάσεις ώστε το σχολικό συγκρότημα της οδού Αετιδέων 48-50 να λειτουργήσει με ασφάλεια και με την τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας, σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο”.

Αναλυτικά:

• Η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών του γυμνασίου θα γίνεται από διαφορετική είσοδο – έξοδο από αυτούς του λυκείου, ώστε να μην έρχονται καθόλου σε επαφή.

• Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών του γυμνασίου, οι ώρες διαλειμμάτων καθώς και οι ώρες χρήσεις του κυλικείου θα είναι διαφορετικές από αυτές των μαθητών του λυκείου.

• Εχει εξασφαλισθεί ο προαυλισμός των μαθητών του γυμνασίου σε διαφορετικό χώρο από αυτών του λυκείου, καθώς έχει τοποθετηθεί διαχωριστικό κάγκελο.

• Οι μαθητές του γυμνασίου θα χρησιμοποιούν διαφορετικούς χώρους υγιεινής από τους μαθητές του λυκείου.

• Εχουν ήδη τοποθετηθεί στο σχολικό συγκρότημα τρεις (3) υπάλληλοι καθαριότητας, ώστε να καθαρίζεται το σχολείο σχολαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, αλλά και μετά την αποχώρηση των μαθητών.

• Το σχολικό συγκρότημα έχει εξοπλιστεί με τα απαραίτητα αντισηπτικά και την ημέρα του αγιασμού θα παραδοθούν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς οι προστατευτικές μάσκες, με μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών.

• Θα πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του σχολείου.

• Οι μαθητές του Λυκείου Χολαργού που θα μεταφερθούν προσωρινά στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού είναι 150 και όχι 180 που αναφέρετε.

• Το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές 18θέσιου σχολείου και παλαιότερα στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζονταν δύο σχολεία, ενώ σήμερα η δυναμικότητα του 1ου Γυμνασίου είναι 12θέσιο και ως εκ τούτου υπάρχουν κενές αίθουσες, στις οποίες θα γίνει η προσωρινή μεταφορά της Α΄ τάξης και της Β΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Χολαργού στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού.

Σχετικά με την αναφορά σε κτίριο που μίσθωσε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σας ενημερώνουμε ότι στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα θα φοιτήσουν νήπια και προνήπια, στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης εκπαίδευσης.