Εγκρίθηκαν 4 Σχέδια Δράσης Πολιτικής Προστασίας από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Στην έγκριση τεσσάρων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών προχώρησε ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού. Τα σχέδια «Ιόλαος», «Βορέας», «Δάρδανος» και «Εγκέλαδος» έχουν ως στόχο την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, την καλύτερη οργάνωση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, σεισμών, πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών. Τον Ιούνιο του 2020 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο «Ιόλαος», ενώ στις 27 Ιανουαρίου 2021 εγκρίθηκαν τα σχέδια «Βορέας», «Δάρδανος» και «Εγκέλαδος».

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού προχώρησε στην έγκριση των παρακάτω σχεδίων δράσης:

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την κωδική ονομασία «Ιόλαος».

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την κωδική ονομασία «Βορέας».

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος».

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την κωδική ονομασία «Δάρδανος».