Δείτε ζωντανά τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2016