Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.: αναρτήθηκαν οι καταστάσεις μοριοδότησης των βρεφών και προνηπίων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.), ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά η κατάσταση μοριοδότησης των βρεφών και προνηπίων, που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για το Σχολικό Έτος 2018-2019

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς- κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dokmepa.gr

 

Χρύσα Παρίση

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημοτική Σύμβουλος