Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 6 Αυγούστου

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 6 Αυγούστου στην Αττική, με κατηγορία κινδύνου 4.

Απαγορεύεται η διέλευση στον Υμηττό.

Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AD%CF%82