Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση: «Εν κρυπτώ» Απολογισμός Πεπραγμένων 2016 του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής

Έγινε χθες 2 Οκτ. 2017 η προβλεπόμενη από το άρθρο 217 του Ν.3463/2006, Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού , με μοναδικό θέμα συζήτησης τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και την ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, για το έτος 2016.

Παρά την πρόβλεψη του Νόμου με βάση την οποία καλούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, να παραστούν σε αυτή την «Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου» κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης, παρέστησαν τελικά μόνο 3 δημότες. Τούτο σημαίνει ότι συνέβη ένα από τα παρακάτω:

Δεν έγινε η απαραίτητη κινητοποίηση από πλευράς Δήμου, γιατί ίσως ο Δήμαρχος να μην ήθελε την παρουσία των συνδημοτών μας.

Η κοινωνία γύρισε την πλάτη στο… «έργο» του Δημάρχου, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα του.

Συνδυασμός και των δύο προαναφερθέντων.

Το θλιβερό συμπέρασμα είναι ότι για μια ακόμη χρονιά της Διοίκησης Αποστολόπουλου ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης έγινε            «ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ». Κρίμα!!!

 

 Κώστας – Πολυχρόνης Τίγκας

Επικεφαλής Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης