Αγιασμοί σχολείων Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 09:30 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 09:30
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 08:30 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 08:30
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 08:30 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 08:30
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 10:00 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ 09:00

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10:30 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:30
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:00 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:00
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:00 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:00
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 08:30 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:00
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:30 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 08:30
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:30
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10:00
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 09:30
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10:30
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10:00