Ζωντανή αναμετάδοση Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέπτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00

 

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.